MOKSLEIVIŲ ATOSTOGŲ GRAFIKAS 2013-2014 m.m.

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda
Rudens

2013-10-28

2013-10-31

2013-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2013-12-23

2014-01-03

2014-01-06

Žiemos 2014-02-17 2014-02-18 2014-02-19
Pavasario (Velykų)

2014-04-14

2014-04-18

2014-04-22

Vasaros

2014-06-09 2014-08-31 2014-09-01